Odvlhčovače zn. FRAL pre domáce použitie, kancelárie a bazény Bežná vlhkosť v miestnosti by sa mala pohybovať medzi 40 a 65%. Nižšie hodnoty, ktoré môžu nastať v zime vo vykurovaných miestnostiach, môžu spôsobiť nasledujúce problémy: suchá pokožka, sucho v hrdle, poškodenie elektronických zariadení, vysychanie zeleniny, ovocia, papiera a dreva. V týchto prípadoch je potrebné zvlhčovanie miestností pomocou rôznych systémov, ako sú malé vodné nádoby na radiátore alebo zvlhčovače fungujúce s elektrickým ohrevom alebo ultrazvukový systém. Avšak, ťažší problém, je pravý opak, teda nadmerná relatívna vlhkosť vzduchu. Vysoká relatívna vlhkosť 70-75% môže v dlhodobom horizonte môže spôsobiť nasledujúce problémy: Šírenie mikro-organizmov, ako sú plesne a baktérie a následne zápachy Vznik kondenzácie vodných pár na studenom povrchu, ako je sklo, okná, podlahy a steny Nepríjemný fyzický pocit, zvlášť v kombinácii s vysokými teplotami, ktorý sa prejavuje nadmerným potením, zmenami krvného tlaku Zvýšenie náchylnosti na choroby dýchacej sústavy a reumatické ťažkosti Deformácia z dreva Zhoršenie stavu organických látok, ako je papier, potraviny, zelenina, ovocie, atď; Zlyhanie a poškodenie elektronických a mechanických prístrojov Ťažkosti pri procese sušenia stien, vytváranie plesní
Odvlhčovače FRAL pre priemyselné použitie Odvlhčovače sú zvlášť vhodné svojim robustným prevedením pre skladové, garážové priestory a stavby. Vyznačujú sa jednoduchou manipuláciou a sú vybavené nádržkou na kondenzovanú vodu s možnosťou jej priameho odvodu do kanalizácie. Integrovaný vlhkostat Dodávané s odvlhčovacím výkonom 28 / 32 / 80 / 190 / 230 L/deň.
Čističky vzduchu - domáce a komerčné použitie Vnútorná klíma v obytných miestnostiach, úradoch a spoločenských centrách je zvyčajne ovplyvnená faktormi ako znečistenie vzduchu, zápachy, teplota vzduchu a vlhkosť. Majú vplyv nielen na prostredie, v ktorom žijeme, ale dôsledky ich pôsobenia sú veľmi nebezpečné a môžu mať trvalé následky. Vnútorná klíma má hlavný podiel na zvýšenom výskyte chorôb a podieľa sa i na rakovinových ochoreniach. Tento neutešený stav bezprostredného životného prostredia okolo nás sa značne podceňuje. Napriek tomu, že existuje riešenie pre skvalitnenie a odstránenie spomínaných negatívnych vplyvov. Sú to zariadenia pre úpravu a starostlivosť o vzduch, medzi ktoré patria i čističky vzduchu, odvlhčovače a klimatizácia. Čistota vzduchu - Čo dýchame ? Vzduch, ktorý dýchame, tvorí 21% kyslíka, 78% dusíka, 0,03 % oxidu uhličitého a malé množstvo iných plynov. Ak je hladina kyslíka nižšia ako 12%, vzduch sa stáva pre človeka nedýchateľný. Môže byť znečistený rôznymi nečistotami - mechanickými, chemickými alebo biologickými. Väčšia časť nečistôt je neviditeľná, no o to nebezpečnejšia. Ľudia ich vdychujú a neuvedomujú si ich škodlivosť. Vdychovaný vzduch okysličuje krv a spomínané nečistoty ho kontaminujú. Odtiaľ je už len krok k rôznym ochoreniam infekčného, karcinogénneho či iného charakteru. Známy je fakt, že aj nefajčiarom, ktorí sa zdržiavajú v zafajčenom prostredí, hrozí rakovina pľúc.
Úprava vzduchu & AirTreatment Odvlhčovače vzduchu - FRAL Čističky vzduchu - komerčné použitie
Odvlhčovanie a čistenie vzduchu & Dehumidification and air purification
© IMTEC s.r.o. 1993-2023 / Kadnárova 19, 831 52 Bratislava, Slovakia Tel.: +421 905 616 753
Mapa stránok Produkty Kontakty
vysokotlakové čerpadlá fitingy a komponenty trysky vysokotlakové potrubia riadiace moduly filtre vody
Cennik  2023 Vodná hmla
Inštalačné schémy Vodná hmla
Cennik  2022 Klimatizácia TOSHIBA
Katalog  2022 Klimatizácia HOKKAIDO
IMTEC s.r.o. Kadnárova 19 83152 Bratislava IČO: 46765719 DIČ: 2023574179 IČ DPH: SK2023574179 Obchodný register Bratislava I Oddiel: Sro, čislo vložky 82931/B
Klimatizácia HAORI
Internetový obchod MistingShop - IMTEC
© IMTEC s.r.o. Kadnárova 19, 831 52 Bratislava, Slovakia Tel.: +421 905 616 753
Mapa stránok Produkty Kontakty
vysokotlakové čerpadlá fitingy a komponenty trysky vysokotlakové potrubia riadiace moduly filtre vody
IMTEC s.r.o. Kadnárova 19 83152 Bratislava IČO: 46765719 DIČ: 2023574179 IČ DPH: SK2023574179 Internetový obchod
Cennik  2022 Vodná hmla
Inštalačné schémy Vodná hmla
Cennik  2023 Klimatizácia TOSHIBA
Odvlhčovače pre domáce použitie, kancelárie a bazény Bežná vlhkosť v miestnosti by sa mala pohybovať medzi 40 a 65%. Nižšie hodnoty, ktoré môžu nastať v zime vo vykurovaných miestnostiach, môžu spôsobiť nasledujúce problémy: suchá pokožka, sucho v hrdle, poškodenie elektronických zariadení, vysychanie zeleniny, ovocia, papiera a dreva. V týchto prípadoch je potrebné zvlhčovanie miestností pomocou rôznych systémov, ako sú malé vodné nádoby na radiátore alebo zvlhčovače fungujúce s elektrickým ohrevom alebo ultrazvukový systém. Avšak, ťažší problém, je pravý opak, teda nadmerná relatívna vlhkosť vzduchu. Vysoká relatívna vlhkosť 70-75% môže v dlhodobom horizonte môže spôsobiť nasledujúce problémy: Šírenie mikro-organizmov, ako sú plesne a baktérie a následne zápachy Vznik kondenzácie vodných pár na studenom povrchu, ako je sklo, okná, podlahy a steny Nepríjemný fyzický pocit, zvlášť v kombinácii s vysokými teplotami, ktorý sa prejavuje nadmerným potením, zmenami krvného tlaku Zvýšenie náchylnosti na choroby dýchacej sústavy a reumatické ťažkosti Deformácia z dreva Zhoršenie stavu organických látok, ako je papier, potraviny, zelenina, ovocie, atď; Zlyhanie a poškodenie elektronických a mechanických prístrojov Ťažkosti pri procese sušenia stien, vytváranie plesní
Odvlhčovače pre priemyselné použitie Odvlhčovače sú zvlášť vhodné svojim robustným prevedením pre skladové, garážové priestory a stavby. Vyznačujú sa jednoduchou manipuláciou a sú vybavené nádržkou na kondenzovanú vodu s možnosťou jej priameho odvodu do kanalizácie. Integrovaný vlhkostat Dodávané s odvlhčovacím výkonom 28 / 32 / 80 / 190 / 230 L/deň.
Čističky vzduchu - domáce a komerčné použitie Vnútorná klíma v obytných miestnostiach, úradoch a spoločenských centrách je zvyčajne ovplyvnená faktormi ako znečistenie vzduchu, zápachy, teplota vzduchu a vlhkosť. Majú vplyv nielen na prostredie, v ktorom žijeme, ale dôsledky ich pôsobenia sú veľmi nebezpečné a môžu mať trvalé následky. Vnútorná klíma má hlavný podiel na zvýšenom výskyte chorôb a podieľa sa i na rakovinových ochoreniach. Tento neutešený stav bezprostredného životného prostredia okolo nás sa značne podceňuje. Napriek tomu, že existuje riešenie pre skvalitnenie a odstránenie spomínaných negatívnych vplyvov. Sú to zariadenia pre úpravu a starostlivosť o vzduch, medzi ktoré patria i čističky vzduchu, odvlhčovače a klimatizácia. Čistota vzduchu - Čo dýchame ? Vzduch, ktorý dýchame, tvorí 21% kyslíka, 78% dusíka, 0,03 % oxidu uhličitého a malé množstvo iných plynov. Ak je hladina kyslíka nižšia ako 12%, vzduch sa stáva pre človeka nedýchateľný. Môže byť znečistený rôznymi nečistotami - mechanickými, chemickými alebo biologickými. Väčšia časť nečistôt je neviditeľná, no o to nebezpečnejšia. Ľudia ich vdychujú a neuvedomujú si ich škodlivosť. Vdychovaný vzduch okysličuje krv a spomínané nečistoty ho kontaminujú. Odtiaľ je už len krok k rôznym ochoreniam infekčného, karcinogénneho či iného charakteru. Známy je fakt, že aj nefajčiarom, ktorí sa zdržiavajú v zafajčenom prostredí, hrozí rakovina pľúc.
Odvlhčovanie a čistenie vzduchu & Dehumidification and air purification